Algemene spelvoorwaarden

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op Preloved Fashion Fair: een campagne om de verkoop en aankoop van tweedehandskleding te stimuleren, georganiseerd door NOISE BV (Koivistokade 3, 1013 AM Amsterdam), op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderhavige Algemene Spelvoorwaarden.

Deelname – flyer-actie

 1. De actie loopt van 17 september 2022 tot 19 november 2022. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 2. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer een flyer die door promotieteams in Utrecht en Leiden wordt uitgedeeld in te vullen en deze in te leveren in een flyerbox die bij de aangesloten winkels in beide steden of in de pop-up shops staat.
 3. De gegevens die worden ingevuld, worden alleen gebruikt om met de deelnemers te communiceren.
 4. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Preloved Fashion Fair en hun familieleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van het betreffende promotionele kansspel betrokken is.

Trekking en prijzen – flyer-actie

 1. De gegevens die worden ingevuld, worden alleen gebruikt om met de deelnemers te communiceren.
 2. Er zullen uit de ingeleverde flyers twee winnaars worden gekozen die een shopsessie met Manon de Boer.
 3. De winnaars zullen blind gekozen worden uit de ingeleverde flyers.
 4. De winnaars zullen uiterlijk 30 november 2022 te horen krijgen of ze gewonnen hebben.
 5. De winnaar kan tot drie maanden na bekendmaking (28 februari 2022) aanspraak maken op een gewonnen prijs, waarna dit recht komt te vervallen.
 6. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. In geval van weigering of niet aanvaarding van prijzen of de aan de prijzen verbonden voorwaarden, behoudt NOISE zich het recht voor de prijzen niet uit te keren en een andere winnaar te selecteren.
 7. NOISE zal zorgdragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting.

Deelname – winacties via social media

 1. De actie loopt van 17 september 2022 tot 19 november 2022. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 2. De prijzen die via social media (Facebook en Instagram) te winnen zijn, zijn 8 x  shoptegoed t.w.v. €100 uit te geven bij alleen de aangesloten Preloved Fashion Fair winkels, 4 x 1 tweedehands spijkerjas die door Etty Met is beschilderd, 10 x 2 x een Golden Ticket voor toegang in de VIP-avond op vrijdag 16 september in Leiden.
 3. De winkels waar je het shoptegoed kunt uitgeven, is voor de winnaar bepaald. Het shoptegoed kan niet in een andere winkel worden uitgegeven.
 4. Om deel te nemen aan een winactie dient de deelnemer onder de post op Facebook of Instagram over de winactie te reageren.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Preloved Fashion Fair en hun familieleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van het betreffende promotionele kansspel betrokken is.

Trekking en prijzen – winacties via social media

 1. De winnaars worden geloot uit alle reacties onder de desbetreffende post.
 2. In dezelfde week dat de post online is gekomen, zullen we ook een winnaar kiezen.
 3. De looptijden van de winacties via social verschillen deze staat per post vermeld.
 4. Elke week tot 19 november 2022 kans op shoptegoed t.w.v. €100.
 5. Een deelnemer komt echter slechts eenmaal in aanmerking voor een prijs.
 6. Via het platform waar de deelnemer wordt contact met de deelnemer opgenomen als deze als winnaar gekozen is.
 7. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. In geval van weigering of niet aanvaarding van prijzen of de aan de prijzen verbonden voorwaarden, behoudt NOISE zich het recht voor de prijzen niet uit te keren en een andere winnaar te selecteren.
 8. NOISE zal zorgdragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting.

Overige voorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
 2. NOISE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 3. NOISE behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 4. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kan de deelnemer een e-mail sturen naar prelovedfashionfair@makesomenoise.nl.

Privacy

 1. Door deel te nemen aan de actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden verwerkt door NOISE. NOISE verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie. NOISE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. NOISE zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de actie. Het actuele privacybeleid van NOISE kan op de privacypagina online worden geraadpleegd.
Menu