Algemene spelvoorwaarden

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op Preloved Fashion Fair: een campagne om de verkoop en aankoop van tweedehandskleding te stimuleren, georganiseerd door NOISE BV (Nieuwe Teertuinen 25C, 1013 LV Amsterdam), op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderhavige Algemene Spelvoorwaarden.

Deelname

 1. De actie loopt van 20 september 2021 tot 15 november 2021. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 2. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zich met zijn/haar naam en e-mailadres op te geven via het daartoe bestemde formulier. De deelnemer ontvangt per e-mail een unieke QR-code. Zodra de deelnemer een aankoop doet (een betaling doet) in een van de deelnemende winkels (bekijk de deelnemende winkels op de winkelpagina), dient de deelnemer zijn/haar unieke QR-code aan te bieden om kans te maken op een van de prijzen. Aan de hand van de QR-code wordt bijgehouden op welk moment, en hoe vaak, de deelnemer in welke deelnemende winkel een aankoop heeft gedaan. Deze gegevens zijn nodig om de uitreiking van de prijs te kunnen doen.
 3. Een deelnemer maakt extra kans op een prijs als hij/zij zich aanmeldt om mee te doen aan een online onderzoek. Daarnaast maakt een deelnemer extra kans op een prijs als hij/zij de @prelovedfashionfair tagged en zijn/haar favoriete preloved fashion winkel met #prelovedfashionfair.
 4. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Preloved Fashion Fair en hun familieleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van het betreffende promotionele kansspel betrokken is.

Trekking en Prijzen

 1. Er zijn 20 tegoedbonnen t.w.v. €100,- per stuk te winnen en 3 van deze 20 winnaars krijgen naast een shoptegoed van €100,- ook een professionele fotoshoot t.w.v. €500,-. De winnaars zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen.
  Er zijn 20 tegoedbonnen te winnen. Afhankelijk van het aantal winkels dat deelneemt (maximaal 20 winkels) zal er per deelnemende winkel in ieder geval één tegoedbon t.w.v. € 100,- worden uitgereikt. De tegoedbon kan alleen worden besteed in de desbetreffende winkel. Deze €100,- dient in één keer te worden uitgegeven in de desbetreffende winkel. Er wordt geen geld gerestitueerd.
 1. De winnaar zal uiterlijk 30 november 2021 worden geïnformeerd dat hij/zij de gelukkige winnaar is. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Een deelnemer komt echter slechts eenmaal in aanmerking voor een prijs.
 3. De winnaar kan tot drie maanden na bekendmaking (28 februari 2022) aanspraak maken op een gewonnen prijs, waarna dit recht komt te vervallen.
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. In geval van weigering of niet aanvaarding van prijzen of de aan de prijzen verbonden voorwaarden, behoudt NOISE zich het recht voor de prijzen niet uit te keren en een andere winnaar te selecteren.
 5. NOISE zal zorg dragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting.

Overige voorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
 2. NOISE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 3. NOISE behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 4. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kan de deelnemer een e-mail sturen naar prelovedfashionfair@makesomenoise.nl

Privacy

 1. Door deel te nemen aan de actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden verwerkt door NOISE. NOISE verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie. NOISE gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NOISE zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de actie. Het actuele privacybeleid van NOISE kan op de privacy pagina online worden geraadpleegd.
Menu